เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.  พร้อมด้วย  ภริยาและคณะ เข้าเยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพัก ศสร.

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑  พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร.   ให้การต้อนรับ  นายกองโท ศิริรักษ์  เชาวนปรีชา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนในตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต.รุ่นที่๒๘ ณ เขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่๒๘

วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่๒๘ ณ เขื่อนปราณบุรี

พิธีถวายสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๐ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.พร้อมคณะและแม่บ้าน ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๘

พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกของหน่วย