พิธีประดับเครื่องหมายยศ

วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑  พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.