พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร สัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร สัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ  หอ ประชุม ศสร.