พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด พรมแแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา หน้า บก.ศสร.