พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม ศสร.