พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  รอง ผบ.ศสร. (๒)  เป็นประธาน พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑ ณ หอประชุม ศสร.