พิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑

  • Print

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.