แสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. ผู้แทน ผบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นรด.ศศท.ศสร.  ร่วมชมการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปล.กห. เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นรด. โดย ศสร. ได้จัดกำลังพลสำรอง จำนวน ๑ ร้อย อวบ. ร่วมแสดงศักยภาพในส่วนของ ทบ. และซุ้มนิทรรศการกิจการกำลังพลสำรอง ณ ลานหน้าอาคารบริการ สป. (ศรีสมาน)