ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ เขื่อนปราณบุรี