พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

แสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. ผู้แทน ผบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นรด.ศศท.ศสร.  ร่วมชมการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปล.กห. เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นรด. โดย ศสร. ได้จัดกำลังพลสำรอง จำนวน ๑ ร้อย อวบ. ร่วมแสดงศักยภาพในส่วนของ ทบ. และซุ้มนิทรรศการกิจการกำลังพลสำรอง ณ ลานหน้าอาคารบริการ สป. (ศรีสมาน)

พิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

ตรวจการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ณ สนามฝึก ศร.

เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๑  พล.ท.เธียรศักดิ์   รื่นเริง  หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองและกิจการสัสดี ตรวจการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ณ สนามฝึก ศร. (ดราก้อน) โดยมี  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ  

บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑  พ.อ.ชาญณรงค์   กล่อมเกลี้ยง หก.กยข.ศสร.  เป็นประธานการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม ศสร.