พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมฯ

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑ พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยม ศสร. ณ บก.ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ