สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.ชนิทร์  โตเลี้ยง เสนาธิการ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. และคณะ ให้การต้อนรับ