พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  ณ ห้องพิธีการ ศสร.