ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐,๕๑

เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.วิโรจน์   วิจิตรโท ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐,๕๑ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ