พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ศสร. ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ศสร. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาหน้า บก.ศสร.