ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑ พ.อ.อร่าม  เพชรพูลมา  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร. โดยมี พ.อ.เกษม  ตราชู เสธ.ศสร. ให้การต้อนรับ